Svetový Deň zeme: Na životnom prostredí záleží aj nám!

22. apríl: V tento deň si už tradične pripomíname Deň Zeme. Je to sviatok zameraný na to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je chrániť našu planétu. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, aké podstatné je aktívne sa venovať otázkam životného prostredia a krajiny na celom svete podnikajú kroky s cieľom celkového zlepšenia.

Deň Zeme vznikol ako upozornenie na obrovské ničenie životného prostredia a reakcia na vznikajúce diskusie o možných riešeniach. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.

Svojimi aktivitami výrazne ovplyvňujeme a zasahujeme do toho, ako vyzerá svet a príroda samotná okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme rastlinstvo a živočíšstvo a znečisťujeme prírodu odpadom.

Je preto potrebné, aby si každý z nás, aj celá spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho správania sa ku krajine a k životnému prostrediu. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia.

My si to uvedomujeme a preto Medical Beauty For Cosmetics:

  • je kozmetika netestovaná na zvieratách,
  • má vegánske zloženie a teda neobsahuje žiadne živočíšne zložky,
  • vďaka svojmu prírodnému zloženiu je absolútne odbúrateľná a šetrná k prírode,
  • obaly sú takisto recyklovateľné a pri správnej separácii odpadu opätovne využiteľné,
  • denné a nočné krémy sú vsadené v plastovej nádobke, ktorá sa dá vybrať, jednoducho recyklovať a krásny obal možno znovu použiť, napríklad na po domácky vyrobené masky, séra a pod.

A kto si už u nás produkty objednal si iste všimol, že pri balení často využívame namiesto používaných baliacich materiálov už použité, obalové materiály ako výplň do vašich balíkov.

Nie je to preto, že by sme si Vás nevážili, ale vážime si svoju planétu.